Werking

Wonen in Bosstraat 7a

Bosstraat 7a is een thuis voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Bosstraat 7a kan rekenen op de ervaring en steun van wzc Sint-Jan Berchmans, maar heeft een eigen unieke werking. In die werking ligt de nadruk op wonen en leven. We werken volgens de principes van het kleinschalig, genormaliseerd wonen. Een mondvol om eigenlijk te zeggen dat we samen werken aan een nieuwe thuis.

eerste-stap

De eerste stap

De stap van thuis naar Bosstraat 7a is niet gemakkelijk. Zowel voor jou als je familie is dit een proces.

Kleine woongroep

We bieden kwaliteitsvolle zorg op maat, maar vooral de huiselijkheid staat centraal.

persoonsgericht

Persoonsgerichte werking

We kijken naar jou als unieke bewoner, naar je interesses en leggen de nadruk op zelfstandigheid.

Comfort & zorg

Inspraak en betrokkenheid zijn belangrijk. We bespreken samen met jou welke zorgen je nodig hebt.

Enthousiast team

Een klein, enthousiast team dat zorgt voor écht contact met jou en je familie.

praktisch

Praktisch

Voor wie is deze woonvorm voorbehouden en wat zijn de kosten?

011 61 05 80
phone