Comfort en zorg

In Bosstraat 7a zijn jouw comfort en de zorg het allerbelangrijkste. We houden er op verschillende vlakken zoveel mogelijk rekening mee.

We vinden de betrokkenheid en inspraak van jou en je familie heel belangrijk. Daarom bespreken we graag welke zorgen je nodig hebt. We vinden het belangrijk om te weten wat thuis de gewoontes waren om deze zo goed mogelijk aan te houden. We stimuleren autonomie, dus wat zelf nog lukt, blijf je natuurlijk zelf doen.

Heb je soms hulp nodig? Dan is die voorhanden. We luisteren graag naar jouw mening en wensen en proberen zo goed mogelijk aan al je verwachtingen tegemoet te komen.
Je bent vrij om je eigen arts te kiezen, of je huisarts te behouden. Wanneer er nood is aan kine of ergo spreken we samen af wanneer zij langskomen.

We besteden ook aandacht aan vroegtijdige zorgplanning. Wanneer de wens er is om keuzes en beslissingen te maken over de wijze waarop je de rest van je leven wilt doorbrengen, bespreken we die graag.

Kortom, in Bosstraat 7a schenken we veel aandacht aan jouw comfort en de zorg die je nodig hebt.

011 61 05 80
phone