De eerste stap

Als je dementie hebt op jonge leeftijd dan kan je zelf een vraag stellen tot opname. Die vraag kan ook komen van familie, vrienden of een hulpverlener. Marijke Winters zorgt voor de eerste contacten, geeft uitleg over Bosstraat 7a en luistert naar het individuele verhaal. Zo krijgt ze de noden en vragen helder.

De stap van thuis naar Bosstraat 7a is niet gemakkelijk. Zowel voor jou als voor je familie is dit een proces. We laten dan ook ruimte voor dit proces, want inhuizen gebeurt volledig op jullie tempo. We werken ook volledig op maat. Zo is het mogelijk een paar dagen op bezoek te komen, een dag te verblijven,… Dat wordt in nauw overleg met jou, je naasten en het team gepland en geëvalueerd. Op die manier zetten we maximaal in op het thuisgevoel en het focussen op mogelijkheden.

Wil je meer weten over over de werking van Bosstraat 7a?

011 61 05 80
phone