Visie

Visie

Bosstraat 7a biedt een thuis aan mensen met dementie op jonge leeftijd. We vertrekken niet vanuit een bestaand kader, maar gaan elke keer opnieuw op pad met de unieke persoon, zijn familie en vrienden. Samen zorgen we voor een kleurrijk leven, waarbij we focussen op mogelijkheden en niet op beperkingen. Dat is de visie die we in Bosstraat 7a nastreven.

De persoonlijkheid en eigen identiteit van bewoners staan voorop, niet de dementie. Met respect en aandacht voor de beleving en het verleden bouwen we samen een toekomst uit. Een toekomst waarbij mogelijk wordt gemaakt wat kan en soms ook wat misschien niet meer kan.

Personen met dementie op jonge leeftijd vragen om een pro-actieve rol. We betrekken hen en hun familie in betekenisvolle dagbesteding, sociale interacties en persoonsgebonden noden. We gaan hierbij op zoek naar oude en nieuwe interesses en passen ze in onze werking in. De actieve betrokkenheid van familie is een noodzaak voor onze werking.

We willen iedereen met dementie op jonge leeftijd de kans geven om een thuis te vinden binnen onze kleinschalige woonvorm. Daarom evalueren we op welke plaats bewoners het beste thuis zijn. Vanaf het moment dat de noden van bewoners verschuiven en dichter aansluiten bij die van het woonzorgcentrum bekijken we, in overleg, of een verhuis noodzakelijk is.

011 61 05 80
phone